Fikret Özlevent

Türkçe Yayın’da yazar, Koç Üniversitesi sosyoloji, Trandingview ekonomi yazarı, twitter/youtube/fikretozlevent